Sivuston taustaa

Opintoihinulkomaille.fi -sivusto on tuotettu osana OPH:n ja toteuttajaorganisaatioiden rahoittamaa Tie tulevaisuuteen – opinto-ohjauksen laadun kehittäminen -hanketta Turun kaupungin lukioiden, Salon kaupungin lukioiden ja Turun normaalikoulun lukion opinto-ohjaajien yhteistyönä vuosina 2022-2023.

Sivuston sisällöt perustuvat laatimisajankohdan tietoihin ja olosuhteisiin. Hanke ei vastaa sisällön mahdollisten muutosten tai virheiden aiheuttamista seurauksista eikä ulkopuolisten tuottamista aineistoista, joihin palvelun sivuilta on tehty linkki.