Tervetuloa Opintoihin ulkomaille -sivustolle!

Opintoihin ulkomaille -sivusto on tarkoitettu opinto-ohjaajille ja muille ohjausalan toimijoille, jotka kohtaavat ulkomaisista korkeakouluopinnoista kiinnostuneita hakijoita.

Sivusto toimii portaalina, joka jäsentää ulkomaisten jatko-opintojen ja niihin hakeutumisen monimuotoista todellisuutta ja ohjaa eteenpäin keskeisten lähteitten ääreen. Aihepiiriä lähestytään sivustolla teemoittain. Päätöksenteko- ja hakemisprosessin eri vaiheita kuvataan osa-alue kerrallaan.  Tämä lähestymistapa auttaa ohjaajaa huomioimaan ohjausprosessin olennaisimmat osa-alueet ja näin tukemaan opiskelijan pohdintaa ja päätöksentekoa. Ensimmäiset osa-alueet liittyvät päätöksentekoprosessiin ja seuraavat käsittelevät ulkomaille hakemisen käytännön järjestelyjä ja muuta huomioitavaa.

Kukin teema sisältää Keskeiset kysymykset -osion, joilla pyritään kiinnittämään huomiota osa-alueen ydinsisältöihin, ja jotka toisaalta voivat myös toimia ohjaajan tukena ohjausprosessin aikana.

Opintoihin ulkomaille -sivustolla keskitytään erityisesti kysymyksiin, jotka ovat yhteisiä kohdemaasta riippumatta. Tällaisia ovat mm. ulkomaille lähdön syyt, hakemuksen liitteet, opintojen rahoitus, kielitaidon osoittaminen ja valintaprosessin vaiheet. Sivusto sisältää tiiviit maakohtaiset kuvaukset suosituimpien kohdemaiden korkeakoulujärjestelmistä. Laajemmat ja yksityiskohtaisemmat maakohtaiset kuvaukset ohjaaja löytää niihin erikoistuneilta verkkosivuilta, joihin sivustolta ohjataan linkkien avulla.