Huoltajalle

Nuoren jatko-opiskelun ja siihen liittyvien asioiden pohtiminen on tärkeää myös kotiväelle. Jos suunnitelmat suuntaavat ulkomaille, mietittävää on tietysti monin verroin enemmän asumis- ja erilaisista lupajärjestelyistä alkaen.

Täysi-ikäinen nuori tekee päätöksensä itse, ja moni huolehtii jatko-opintoihin liittyvät asiat hyvinkin itsenäisesti. Ulkomaille lähtevän on kuitenkin hyvä käydä avoin keskustelu kotiväen kanssa lähtemisen motiiveista, odotuksista, käytännön järjestelyistä ja turvaverkosta. Silloin tarvittaessa avun pyytäminen, mahdollisista vastoinkäymisistä keskusteleminen ja niiden selvittäminen on helpompaa. Kotiväen tuki on tärkeää, vaikka välissä olisi valtameri tai tuhansia kilometrejä.

Aiemmissa kappaleissa on avattu ulkomaille opiskelemaan lähtemisen keskeisiä kysymyksiä, joita opinto-ohjaajan on hyvä käydä ulkomaille hakeutumista miettivän kanssa. Ohessa joitakin kysymyksiä myös kotiin.

_________________________________________________________________________

Kotona pohdittavaksi:

Miten perhe suhtautuu opiskeluun ulkomailla?

Millaiset asiat herättävät kysymyksiä?

Miten hoidetaan opiskelun kustannukset?

Kuinka paljon perhe pystyy osallistumaan käytännön järjestelyihin?

Minkälaisia odotuksia on ulkomailla asumisen ja opiskelun arkeen liittyen?

Miten / kuinka usein perheen on mahdollista fyysisesti tavata toisiaan?

_________________________________________________________________________