Kuvaaja: Hanna Oksanen

Tutkinnon antama kelpoisuus

__________________________________________________________________________________________

Keskeisiä kysymyksiä

Miten ulkomailla suoritettu tutkinto vertautuu Suomeen?

Mitkä työskentelymahdollisuudet tutkinnollani on Suomessa?

__________________________________________________________________________________________

Mikäli palaa Suomeen ulkomailla suoritetun tutkinnon jälkeen, on hyvä huomioida, minkälaisen kelpoisuuden toisessa maassa suoritettu tutkinto antaa. Tutkintojen tunnustaminen tarkoittaa päätöstä siitä, millaisen kelpoisuuden toisessa maassa suoritettu tutkinto antaa opiskelupaikkaa tai työtä haettaessa.

Suurin osa ulkomailla opiskelleista suomalaisista ei tarvitse tutkinnon tunnustamispäätöstä hakiessaan opiskelupaikkaa tai töitä Suomesta. Korkeakouluilla on mahdollisuus päättää, onko hakija hakukelpoinen koulutusohjelmaan aiemmin suoritetun koulutuksen perusteella. Töitä hakiessa työnantajat arvioivat ulkomaisen tutkinnon antaman pätevyyden. Eri asia on, jos tehtävään vaaditaan lainsäädännön perusteella tietty tai tietyn tasoinen koulutus tai ammatinharjoittamisoikeus. Tutkinnon tunnustamista voi tarvita julkista virkaa haettaessa tai kun henkilö hakee oikeutta toimia säännellyssä ammatissa. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi lääkäri ja opettaja.  

Suomessa tutkintojen tunnustamispäätöksiä tekevät Opetushallitus ja alakohtaiset viranomaiset, kuten Valvira terveydenhuollon alalla. Tunnustamispäätös on maksullinen. On hyvä huomioida, että tunnustamispäätös ei muuta tutkintoa suomalaiseksi eikä ulkomaisen tutkinnon nimeä muuteta suomalaiseen muotoon.  

Yhtenä edellytyksenä tutkinnon tunnustamiselle on, että opiskelumaan viranomaiset valvovat suoritetun tutkinnon sisältöä ja laatua. Kannattaa siis tarkistaa, että valittu korkeakoulu on kohdemaan viranomaisten hyväksymä. Luotettavaa tietoa voi löytää esimerkiksi kohdemaan opetusministeriön verkkosivuilta tai  ENIC-NARIC-networks -sivuston kautta. 

Päätökset korkeakoulututkinnon tason rinnastamisesta  

Ulkomainen korkeakoulututkinto voidaan rinnastaa Suomessa suoritettavaan ammattikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon, jatkotutkintona suoritettavaan lisensiaatin tutkintoon tai tohtorin tutkintoon. Tutkinnon tulee vastata laajuudeltaan, vaativuudeltaan ja suuntautumiseltaan Suomessa suoritettavaa korkeakoulututkintoa, johon se rinnastetaan. 

Alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto 

Tutkinto voidaan rinnastaa alempaan korkeakoulututkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon, jos se on suoritusmaan järjestelmässä ensimmäisen vaiheen korkeakoulututkinto (esimerkiksi Bachelor, licence, Ijaza). 

Ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

Tutkinto voidaan rinnastaa ylempään korkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, jos se on suoritusmaan järjestelmässä toisen vaiheen korkeakoulututkinto (esimerkiksi Master), jota edeltää tai johon sisältyy ensimmäisen vaiheen korkeakoulututkinto. 

Tieteellinen jatkotutkinto 

Tutkinto voidaan rinnastaa jatkotutkintona suoritettavaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon, jos se on suoritusmaan järjestelmässä tieteellinen jatkotutkinto, jota edeltää ensimmäisen tai toisen vaiheen korkeakoulututkinto. 

Lähde ja lisätietoa tutkintojen tunnustamisesta: https://www.oph.fi/fi/palvelumme/tutkintojen-tunnustaminen

Säännellyt ammatit Suomessa

Ammatti on säännelty, jos siihen vaaditaan lain perusteella tietty koulutus tai tutkinto tai ammatinharjoittamisoikeus:

https://www.oph.fi/fi/palvelut/saannellyt-ammatit-suomessa