Opiskelukieli

Ulkomaille lähdettäessä kannattaa harkita tarkkaan, onko kielitaito riittävä korkeakouluopiskeluun  vieraalla kielellä. Jos kielitaito maan omalla kielellä ei tunnu mahdolliselta, kannattaa keskittyä englanninkielisten koulutusohjelmien tarjontaan. Yleispätevää kielitaitovaatimusta on vaikea määritellä, mutta hyvä kirjallinen osaaminen ja rohkeus käyttää kieltä ovat oleellinen lähtökohta. Kielitaito myös kehittyy nopeasti vierasta kieltä käytettäessä, joten liian ankara ei kannata olla harkitessa kielitaidon riittävyyttä. Opinto-ohjaajan on hyvä tuoda esiin myös se tosiasia, että kaikissa Euroopan maissa englanti ei ole yleisesti puhuttu vieras kieli kansalaisten keskuudessa. Lisäksi korkeakoulujen opettajienkin englannin taso vaihtelee aivan kuten kotimaassakin.

Englanninkielisiin koulutusohjelmiin pyrittäessä vaatimuksena on useimmiten tietty pistemäärä kansainvälisestä kielitaitotestistä. Yleisimmin hyväksytyt testit ovat IELTS, TOEFL ja Cambridge C1 Advanced tai Cambridge C2 Proficiency. Suomessa IELTS- ja Cambridge -testejä hallinnoi Finnbrit -organisaatio. Testit ovat maksullisia (n. 370€) ja niitä järjestetään muutamia kertoja kuukaudessa. TOEFL-testiä Suomessa järjestää ETS -organisaatio hintaan 290USD.

Jos opiskelija on kiinnostunut opiskelemaan muulla kuin englannin kielellä, kielitaitovaatimukset on selvitettävä  korkeakoulujen valintaperusteista. Virallisia kielitestejä on mahdollisuus tehdä Suomessakin. Testitilaisuuksien ja osallistujien määrä on usein rajoitettu, joten niihin on ilmoittauduttava hyvissä ajoin. Nämäkin testit ovat aina maksullisia ja saattavat olla voimassa vain tietyn ajan.

Ruotsin kielitesti Tisus –Test i svenska för universitets- och högskolestudier

Ranskan kielitutkinto DELF/DALF

Saksan kielitutkinnot – Goethe-Institut Suomi