Hakeminen

Johns Hopkins University
Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland

Monissa maissa on käytössä valtakunnalllinen tai alueellinen korkeakouluhakua koordinoiva yhteishakujärjestelmä. Järjestelmät yhtenäistävät hakuaikoja ja hakumenettelyjä ja helpottavat ohjaajan (ja hakijan) työtä hakuprosessin eri vaiheissa. Järjestelmissä on kuitenkin monenlaisia toiminnallisia eroja, joten niihin ohjaajan on syytä perehtyä. Joissain maissa yhteinen hakujärjestelmä koskee vain tiettyjä aloja. Edelleen monissa maissa on tyypillistä, että hakemukset lähetetään suoraan oppilaitoksiin.

Useimmat hakujärjestelmät toimivat kokoavina ja välittävinä tahoina hakijan ja korkeakoulujen välillä. Kehittynein esimerkki tällaisesta lienee Iso-Britannian UCAS (Universities and Colleges Application System), joka sisältää myös suuren määrän tietoa hakukohteista ja monipuolista hakemiseen liityyvää ohjeistusta. Ohjaajalle yhteishakusivusto on luonnollisesti keskeinen tietolähde.

_______________________________________________________________________________________________________________

Keskeiset kysymykset:

Onko käytössä valtakunnallinen tai osittainen yhteishakujärjestelmä vai haku suoraan oppilaitoksiin?

Millaiset ovat hakemiseen liittyvät aikataulut?

Miten hakemisprosessi etenee?

Mitkä ovat valintaperusteet? Onko hakukohteeseen erityisiä valintaperusteita?

_______________________________________________________________________________________________________________

Syksyllä alkaviin koulutuksiin ensimmäiset hakuajat päättyvät jo edellisen vuoden syksyllä. Toisaalta joihinkin oppilaitoksiin voi hakea vielä kesälläkin ennen syksyllä alkavia opintoja. Seuraavassa osiossa hahmotellaan muutamien maiden yleisiä korkeakoulujen hakuaikoja.

Hakuajat

Ulkomaisten korkeakoulujen hakuajat

Hakuajat voivat vaihdella vuosittain. On tärkeää varmistaa hakuajat. Tässä taulukossa esitetyt tiedot koskevat v. 2024 alkavia koulutuksia. Taulukko on epätäydellinen ja joidenkin maiden osalta viitteellinen.

Maa Korkeakouluhaku päättyy Lisätietoja
Alankomaat

 

 

15.1. Numerus fixus -hakukohteet (rajoitettu aloituspaikkamäärä)

Hakukohteet, joissa aloituspaikkojen määrää ei rajoiteta usein 1.5.

Espanja Hakuajat vaihtelevat, useimmiten ne päättyvät huhtikuussa.
Irlanti Useimmat hakuajat päättyvät 1.2.
Iso-Britannia 16.10. (Oxfordin ja Cambridgen yliopistot, lääke-, hammaslääke- ja eläinlääketieteelliset koulutusohjelmat)

31.1. (muut koulutusohjelmat)

Täydennyshaut jatkuvat kesään asti.
Kanada Hakuajat päättyvät useimmiten joulu-helmikuussa. Tarkistettava oppilaitoksista.
 

Ruotsi

Tammikuun puoliväli (useimmat englanninkieliset kurssit)

Huhtikuun puoliväli

Syksyn hakuaika tammikuussa alkaviin koulutuksiin

Saksa Hakuajat päättyvät toukokuusta heinäkuun puoliväliin (talvilukukausi) ja tammikuun puolessa välissä (kesälukukausi).
Tanska 15.3.
Viro Hakuajat päättyvät yleensä huhti-kesäkuussa ja ne vaihtelevat korkeakouluittain.
Yhdysvallat Early decision ja Early action haut voivat päättyä jo loka-marraskuun vaihteessa. Monien yliopistojen päähakuaika päättyy vuoden vaihteessa, mutta vaihtelua on tavattoman paljon. Monilla yliopistoilla hakuaika jatkuu kesään asti.

 

Hakutavat ja -järjestelmät

Maa

Hakutavat ja -järjestelmät

Alankomaat Hakeminen aloitetaan rekisteröitymällä Studielink-palveluun. Sen jälkeen kirjaudutaan korkeakoulun omaan hakujärjestelmään, johon lisätään mm. hakemuksen liitteet.
Espanja Ensin haetaan UNEDasiss-organisaatiolta päätös hakukelpoisuudesta, sen jälkeen haetaan suoraan yliopistoihin.
Irlanti Yhteishakujärjestelmä CAO
Iso-Britannia Yhteishakujärjestelmä UCAS, joka välittää hakemukset korkeakouluihin.
Kanada Joillakin provinsseilla ja territorioilla omat järjestelmänsä, muuten haetaan suoraan korkeakouluihin.
Ruotsi Yhteishakujärjestelmä antagning.se, englanninkielisten koulutusohjelmien universityadmissions.se
Saksa Ei yleistä yhteishakua, haku hochschulstart.de -sivuston kautta (numerus clausus -hakukohteet), suoraan korkeakouluun tai joissain tapauksissa uni-assist -palvelun kautta. Hakutapa selvitettävä yliopisto- ja hakukohdekohtaisesti.
Tanska Yhteishakujärjestelmä optagelse.dk
Viro Haku suoraan korkeakouluihin.
Yhdysvallat Monia hakujärjestelmiä, osa yliopistoista hyväksyy hakemuksia useamman järjestelmän kautta. Valtakunnalliset Common Application ja Coalition Application, osavaltiokohtaiset ja alueelliset järjestelmät, myös hakeminen suoraan yliopistoon. Hakutapa selvitettävä yliopistokohtaisesti.